FZ-09 2015 ราคา 435,000 บาท ใช้เงินออกรถทั้งหมด 87,000 บาท

ดาวน์, ผ่อน, มอไซค์, ราคา, รุ่นใหม่, สินเชื่อ, ไฟแนนซ์, ,

FZ-09 2015 ราคา 435,000 บาท ใช้เงินออกรถทั้งหมด 87,000 บาท เอกสารในกรณีจะซื้อรถแบบผ่อนให้เตรียมเอกสาร ของผู้ซื้อและผู้ค้ำจะใช้เหมือนกัน
สำเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน
สลิปเงินเดือน
Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

เงินดาวน์ รถทั้งหมด

เงินดาวน์ รถทั้งหมด

YAMAHA FZ-09 ราคา 435,000 บาท
ดาวน์เริ่มต้นที่
65,250 บาท ผ่อนเดือนละ 8,936 x 48 เดือน
87,000 บาท ผ่อนเดือนละ 8,338 x 48 เดือน
108,750 บาท ผ่อนเดือนละ 7,745 x 48 เดือน
แถมจดทะเบียน พ.ร.บ ประกันภัยชั้น1
ติดต่อสอบถาม 085-7445887

YAMAHA FZ-09 ราคา

สินเชื่อ มอไซค์ ไฟแนนซ์รถยนต์